Meny Stäng

Sida 2 av 2

Sex kontradisciplinära påståenden

Jag presenterade följande påståenden under den föga fantasieggande rubriken “Six contentions about transdisciplinary research in the cultural sciences” i samband med en konferens vid Chalmers i våras som tyvärr inte höll vad den lovade. Förhoppningen är att de sex punkterna ska kunna stå för sig själva, men för den som till äventyrs är intresserad av bakgrunden till resonemanget – som bland annat inbegriper den rafflande historien om en havererad ansökan till UGOT Challenges – finns mitt fullständiga bidrag att ladda ner här.

• • •

Tankar om en tankesmedja

Det händer emellanåt – mig händer det faktiskt för jämnan – att man ägnar sina formuleringar större möda än vad det omedelbara sammanhanget egentligen fordrar (för att inte säga förtjänar). Resultatet: omsorgsfullt slipade små texter som, trots en hög grad av precision i uttrycket, faller på döva öron. Nedanstående fundering, som tillkom i samband med att Humtank tog sina första stapplande steg, är ett exempel. Den får inleda en tänkt serie av inlägg på samma tema som mycket väl kunde ha fått den gemensamma rubriken ”Ur det runda arkivet”.

• • •

Randanmärkning om (digital) humaniora

Följande betraktelse figurerade först som en kommentar till ett inläggbloggen för Centrum för digital humaniora (CDH) vid Göteborgs universitet. På uppmaning av min kollega Sverker publicerar jag den även här, lätt friserad och kompletterad med några citat och sidhänvisningar som jag skulle ha varit illa tvungen att utelämna i den ursprungliga versionen även om jag faktiskt hade haft dem till hands när jag skrev den. Tack till Jesus Solana och Wikimedia Commons för det svarta fåret (CC BY 2.0).

• • •

© 2018 ZBZJ. Alla rättigheter reserverade.

Tema av Anders Norén (något modifierat).