Film, historia: konfrontationer. Utkast till en händelsens poetik

Så många kameror! Stillbildskameror och filmkameror, kameror som fotograferar andra kameror, människor som ser kameror och andra människor; människor som bevittnar händelsen, som bevittnar andra händelser, vid andra platser och andra tillfällen; och, i enstaka fall, bara brus.

Under två dagar på hösten 2007 sitter vi – Erik, Göran, Mats och jag själv – och går igenom det råmaterial som låg till grund för åklagarsidans bevisfilm mot Hannes Westberg. Ett rum med den nödvändiga utrustningen har iordningställts för vår räkning i de provisoriska lokaler där Göteborgspolisens IT-brottsavdelning har inhysts i väntan på att ombyggnaden av Polishuset ska bli färdig. Genom springan mellan gardinerna skymtar jag kranarna och grävskoporna på andra sidan Mölndalsån.


“Film, historia: konfrontationer. Utkast till en händelsens poetik”, ArtMonitor. A journal of artistic research, nr. 9 (2010), s. 172–231 (60 s.), ISSN 1653–9958. Läs hela texten här.