Konstnärlig forskning – idéhistoriens aktualitet

Som doktorand skolas man att tänka på en gång stort och smått: stort, i den mån vetenskapen alltjämt försöker leva upp till Hippokrates sentens ars longa, vita brevis (“konsten är lång, livet är kort”); smått, eftersom den samtidigt riktar sin uppmärksamhet mot detaljer som kan framstå som triviala eller marginella.

Här vill jag dock ta tillfället i akt att vända på steken, att försöka tänka stort för stunden snarare än minutiöst för evigheten. Min avsikt är nämligen att bidra till en brännande aktuell problematik: frågan om konstnärlig forskning, och mer specifikt om dess förhållande till mitt eget ämne, idéhistoria.


“Konstnärlig forskning – idéhistoriens aktualitet”, i Johan Kärnfelt (red.), I skuggan av samtiden: en vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta (Göteborg: Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, 2006), s. 417–430 (14 s.), ISBN 91– 976239–0–3. Läs hela texten här.