Te och opium: variationer

Te och opium är som höger och vänster, som öst och väst, som dag och natt: lika olika, och lika oupplösligt sammanbundna. Följande anteckningar är avsedda som lika många bidrag till deras gemensamma historia – som också är historien om vår gemensamma värld.


“Te och opium: variationer”, i Farhad Kalantary, A new beginning (Oslo: Atopia, 2013), s. 122–137 (16 s.). Läs hela texten här (eller den engelska översättningen här).