Gjort

Andrej Slávik (f. 1981)
Historiker, arkivarie och trädgårdsarbetare

Akademiska examina
2011 Doktorsexamen i idé- och lärdomshistoria
2003 Magisterexamen i idé- och lärdomshistoria

Övrig utbildning i urval
2023 Berätta med film om kulturarv och historia (7,5 hp), Högskolan Dalarna
2019–20 Arkivvetenskap (60 hp), Göteborgs universitet
2017–18 Critical Images (30 hp), Kungliga Konsthögskolan, Stockholm

Yrkeserfarenhet i urval
2023–24 Arkivarie, Riksarkivet Göteborg

2021–24 Trädgårdsarbetare, Djupedals plantskola
2019–23 Gästlärare, Institutionen för konst, Konstfack
2020–21 Arkivarie, Riksarkivet Göteborg
2017–18 Universitetslekor, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet
2013–15 Forskare, Institutionen för konst, Konstfack
2012–15 Forskare, Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola
2012 Universitetslekor, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet
2004–11 Doktorand, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet
2007–08 Forskningsassistent, Filmhögskolan, Göteborgs universitet

Priser och förtroendeuppdrag
2012–19 Ordförande för Svenska Ernst Cassirer-sällskapet
2016–17 Bernadotte-stipendiat, Kungl. Vitterhetsakademien, Stockholm
2014 Ledamot i Humtank, nationell tankesmedja för humaniora