Följande betraktelse figurerade först som en kommentar till ett inläggbloggen för Centrum för digital humaniora (CDH) vid Göteborgs universitet. På uppmaning av min kollega Sverker publicerar jag den även här, lätt friserad och kompletterad med några citat och sidhänvisningar som jag skulle ha varit illa tvungen att utelämna i den ursprungliga versionen även om jag faktiskt hade haft dem till hands när jag skrev den. Tack till Jesus Solana och Wikimedia Commons för det svarta fåret (CC BY 2.0).

• • •